Irrigatiesystemen

Een betrouwbare en nauwkeurige watergift is essentieel voor een optimale groei van het gewas. In de loop van de jaren hebben zich in de tuinbouw reeds diverse watergeefsystemen ontwikkeld. De Hoog Techniek kan voor alle voorkomende teeltsituaties een uitgebreid productenpakket leveren en monteren om die zo belangrijke watergift mogelijk te maken.

Druppelbevloeiing
Afhankelijk van de teeltwijze kan er een keuze gemaakt worden uit een systeem met een druppelaar per plant of een druppelaar per teeltoppervlak. In het eerste geval is er een ruime keuze uit diverse druppelsystemen, elk met z'n eigen voordelen. De watergeef capaciteit is op de plant afgestemd, het voedingswater komt precies daar waar het gewenst is. Met een juiste kraanvakverdeling en leidingcapaciteit is een minimale watergift per vierkante meter altijd gewaarborgd.

Druppelbevloeiing Beregenen

Beregenen Beregenen

Druppelslang bij groentes

Eb- en vloed
Het onderlangs bevloeien van gewassen op (beton)vloeren of kweektafels wordt vooral toegepast in de potplantenteelt of de planten-op-kweek. De laatste ontwikkeling is het telen op de grond met een gewapende waterbouwfolie, voorzien van drainslangen voor zowel het toe- als afvoeren van het water. Dit heeft als voordeel dat de kas niet hoeft te worden voorzien van beton.

 

Eb en vloed op tafels Eb en vloed op tafels Eb en vloed op betonvloeren

Eb en vloed op betonvloeren Eb en vloed op betonvloeren Eb en vloed op betonvloeren

Beregening / Nevel
In de (boven) beregening wordt steeds meer gebruik gemaakt van roterende sproeiers. Deze sproeiers geven een nauwkeurige verdeling van het water boven het gewas. Dit is met name belangrijk bij een zanderige grond of bijvoorbeeld bij de teelt van kuipplanten.

Beregening Nevel Beregenen op eb en vloed vloeren