Beregeningsautomaat

Wilt u de beregeningsinstallatie volledig automatisch laten verlopen, dan heeft u een beregeningsautomaat nodig. De Hoog Techniek heeft daar een passende oplossing voor. Door gebruik te maken van een automaat is het mogelijk te beregenen op de tijden die zijn aangegeven, zo lang en zo vaak als is ingesteld.

Irrigation controller main view   Irrigation controller   Time set

De bediening van dit automaat is gemakkelijk. Door de kleuren rood en groen is te zien of een kraan wel of niet aan wordt gestuurd. De kleur groen geeft aan dat de automaat actief is en de kleur rood dat het niet actief. In bovenstaand figuur is te zien dat de pomp en kraan 1 actief zijn. Door middel van de vochtmeting kan de regenautomaat automatisch worden gestart.

Aan de hand van de tijdinstellingen is aan te geven welke dagen/tijden er water gegeven kan worden. Er zijn in dit voorbeeld 8 tijdsinstellingen per dag in te voeren. Voor iedere kraan is een aparte tijdsinstelling in te voeren. Het scherm geeft de nog resterende sproeitijd aan.

Standaard bevat het programma 6 kranen. Dit is uit te breiden naar maximaal 100 kranen. Voor het alarm is een aparte ingang/uitgang gemaakt. In bovenstaand figuur is te zien hoe men de tijden in kan voeren. Als voorbeeld is genomen dat men om 2:00, 15:00 uur water geeft. 5:00 uur staat uit. Alles is in te voeren door middel van een touch screen.

Download hier onze folder